צל"ש ראש אמ"ן    על מבצעים חשאיים של היחידה בין השנים 2017-2016

בשנים האחרונות קיבלה היחידה ציונים לשבח ותעודות הערכה על מספר גדול של מבצעים ייחודים ויוצאי דופן

 צל"ש ראש אמ"ן ליחידת המודיעין 504, נובמבר 2013