חודש אפריל-1979
הפיגוע בנהריה

  חודש יוני-1982
מלחמת שלום הגליל

חודש יולי-1956
מבצע "סריס"

  חודש אוגוסט-1982
פח"ע ימי

  חודש ספטמבר-1982
ההתרעה האסטרטגית שהוחמצה ורצח בשיר ג'מיל

חודש אוקטובר-1973
מלחמת יום כיפור

חודש דצמבר-1955
צוות ה"סילונים" 
והצל"ש הראשון

חודש ינואר-1979
"מבצע מנורה" תקיפת בסיסי מחבלים ברמת ארנון (הבופור)

חודש פברואר-1973
 מרחב מרכז כגורם
 איסופי מרכזי מול ירדן

חודש מאי 2000
היציאה מלבנון
24.5.2000

חודש יולי 1983
חיסול פעיל בכיר 
בטרור הימי

חודש אוג' 1973
"מבצע עמלק"
נסיון ללכידתו של 
ג'ורג' חבש

חודש  אוקטובר 1973
שיגור חוליות מבצעיות במלחמת יום הכיפורים

חודש  נובמבר 1956
"שקרים ועובדות"