ימים ראשונים

כשאין - איך עבדנו..

מכשירי קשר, יונים, כס"מ

מתארגנים לפעילות מחוץ לגבולות המדינה

המלחמה בפדאיון - סיכול ממוקד ראשון - יולי 1956

הולדת סיירת מטכ"ל

פעילות היחידה במבצע סיני

העשור הראשון - 1948-1957

 
היחידה הוקמה ביוני 1948 עם הקמת מחלקת המודיעין של צה"ל. הקצינים ביחידה הגיעו מהש"י (שירות ידיעות) של ההגנה.

במהלך העשור הראשון עסקה היחידה בשני תחומים: חדירה לצבאות ערב וסיוע בפעילות השוטפת של צה"ל במלחמתו במסתננים ובהמשך בפידאיון. עיקר המודיעין של צה"ל בתקופה זאת הגיע מהיחידה.

התארגנות היחידה, דרכי פעולתה, האמצעים שעמדו לרשותה ומבצעים מיוחדים שבוצעו במהלך העשור הראשון מוצגים בדף זה.