רס"ן חיים שדמי ז"ל
1957-1962

אל"מ משה קריסטל
1977-1981

אל"מ יגאל סימון
1975-1977

סא"ל שמואל גורן
1962-1968

אל"מ בני זאבי ז"ל
1968-1972

אל"מ ינאי זקס
1972-1975

אל"מ גדי זהר
1981-1985

אל"מ אלי זיו
1985-1988

רס"ן רחביה ורדי ז"ל
1952-1957

רס"ן דוד קרון ז"ל
1949-1950

רס"ן אברהם כהן ז"ל
1950-1951

רס"ן ז'אק צביה ז"ל
1951

אל"מ קובי פרומר ז"ל
1988-1991

אל"מ דני בר מעוז
1991-1993

ס'
1993-1996

ד'
1996-1999

מפקדי היחידה לדורותיה

דורון עמיר
1999-2002

גיל קאופמן
2002-2006

א'
2006-2009

א'
2009-2012

ע'
2012-2015

אל"מ ד.ת
2015-2018

אל"מ ר'
2018-היום