2021.05.23 טקס חילופי מפקד יחידה 504 באמ"ן,
האחראית על הפעלת סוכנים ואיסוף מודיעין אנושי, התקיים ב-23.5.21

 
יחידה 504 ,שנוסדה בסמוך לקום המדינה, מלווה את צה"ל ומביאה מודיעין איכותי ורלוונטי למבצעים רגישים כבר 73 שנה. היום התקיים טקס החלפת מפקד היחידה, כאשר אל"ם ר', שגדל ביחידה, העביר את הפיקוד למחליפו, אל"ם ד', שגם הוא גדל ביחידה וביצע בה את כל תפקידי הליבה בדרך לפיקוד עליה. "במסגרת המערכה האחרונה במבצע 'שומר החומות', צה"ל הביא הישגים משמעותיים ביותר מול החמאס והגא"פ", אמר ראש אמ"ן, אלוף תמיר הימן, "פגענו במערך הפיקוד והשליטה של האויב, שללנו את מימד התת קרקע כמימד לחימה אפקטיבי, ניטרלנו את מערך הייצור ובניין הכוח שלו ומנענו ממנו לממש את ההפתעות האופרטיביות שתכנן למהלך המערכה. כלל המאמצים הללו לא היו מבשילים אילולא מודיעין איכותי ומדויק שהשפיע על התכנון האופרטיבי ועל קבלת ההחלטות של הצבא והדרג המדיני.""יחידה 504 לקחה חלק מרכזי במאמץ הלחימה - בין אם באיסוף מודיעין שסייע להפליל מטרות בליבת הסוד של האויב, ובין אם במאמצי ההשפעה והתודעה, היא הייתה בכל מקום בו נדרשה והראתה את עוצמתה ויכולותיה. היחידה התפתחה והשתכללה בשנים האחרונות והפכה לגוף משפיע ורלוונטי עוד יותר, שיכולותיה המבצעיות והאיסופיות קריטיות להצלחת כלל המשימות של אגף המודיעין ושל צה"ל", המשיך ראש אמ"ן. "כמי שמכיר את היחידה ואת אנשיה היטב, אני יודע מה החוזקות והיתרונות שלה", אמר מפקד יחידה 504 היוצא, אל"ם ר', "אם הייתי יכול לבחור משהו אחד שהוא סוד הקסם של היחידה, הייתי בוחר ביכולת ההשתנות המתמדת. בשנים האחרונות, ביתר שאת, היחידה משנה את פניה בקצב מדהים, מפתחת שיטות פעולה חדשות ובוחרת בשיטות פעולה אפקטיביות. היא מתקדמת ודינמית, ואינה שוקטת על השמרים שלה אפילו לרגע. היחידה עומלת על מנת לזהות הזדמנויות אל מול האויב ועושה בהן שימוש מושכל למען ביטחון מדינת ישראל ."

"חברי היקר ר', אני מקבל ממך היום את הפיקוד על יחידה מקצועית, איכותית, חדשנית, מבצעית ומותאמת לצרכי העבר ואתגרי ההווה", סיכם אל"ם ד', מפקד יחידה 504 הנכנס, "אך על מנת לשמר זאת, אנו מצווים להתאימו לרוח התקופה וצרכי המערכת. אין לי ספק כי נמשיך להשתנות ונכבוש פסגות חדשות, תוך שיתופי פעולה ובניית סל כלים מגוון ואיכותי לעמידה באתגרים הרבים שלפתחנו.