יחידה 504 )בעבר מודיעין 10) שייכת לאגף המודיעין בצה"ל ועוסקת בהפעלת סוכנים במדינות אוייב ובחקירת שבויים במלחמה ובביטחון שוטף וכן מסתננים שחוצים דרך הגבולות ברגיעה.

יחידה 504

עמותת בוגרי יחידה 504/מודיעין 10 הוקמה על ידי בוגרי היחידה במטרה לשמר את מורשת היחידה, להנחילה לקציני ולחיילי היחידה בהווה ולחשוף לציבור הרחב את פעילות היחידה בעבר.

עמותת בוגרי יחידה 504/מודיעין 10

חדשות העמותה

דוא"ל: Modiin10@modiin10.org.il 
כתובתנו: ת.ד. 146, הוד השרון  מיקוד: 4510101