ציון לשבח ליחידה 504 על הקמה וביסוס יכולת מבצעית ייחודית בגזרה הצפונית בשנים 2013 - 2018

 להלן תיאור המעשה:
בשנים אלו, הופקדה היחידה על משימת סיכול הטרור ושיבוש התבססות גורמי טרור בזירה הצפונית. בנחישות, תוך זיהוי ההזדמנות המודיעינית והמבצעית, באמצעות איסוף מידע בעל משמעות טקטית ואסטרטגית, ביססה היחידה יכולת משמעותית ודומיננטית, והביאה להישגים יוצאי דופן בזירת הפעולה.
בעשייה זו הפגינה היחידה יוזמה, חדשנות, וחתירה לניצחון ולמגע תוך שיתופי פעולה עם גופים רבים בצבא ההגנה לישראל ומחוצה לו, אשר תרמו לעליונות צבא ההגנה לישראל ובטחון מדינת ישראל. על עשיה זו מוענק ליחידה 504 ציון לשבח ראש אגף המודיעין.
לדברי אלוף היימן, ההתארגנות סיפקה דיווחים מהימנים ולימים ביססה יכולת מבצעית מרשימה שהצליחה לסכל פיגועים ולנטרל איומים המסכנים את מדינת ישראל. "הישגיה המודיעיניים והמבצעיים של 504 מבטאים", הוא הוסיף, "הלכה למעשה, את השינוי שהתחולל באמ"ן באותה תקופה ועודנו מתחולל בימים אלה".
"תכלית השינוי - ניצול ההזדמנויות מתוך האתגרים ושינוי במשימה - מעבר מתיאור המציאות להשפעה על המציאות", הצהיר ראש אמ"ן, "בהתאם לסדר העדיפויות הביטחוני של מדינת ישראל. זהו לא דבר מובן מאליו שקשר מודיעיני-יומינטי חשאי יהפוך לפעולה מבצעית מוצלחת המשולבת בביטחון השוטף. לשם כך נדרשת חשיבה יצירתית, והשקעה - בתכנון ובביצוע. אני סמוך ובטוח שתמשיכו להצליח גם אל מול האתגרים איתם אתם מתמודדים בימים אלה".
לדעת מאין אנו באים - מה היתרונות היחסיים שלנו, מה הבסיס המקצועי שהתפתח ביחידה בעשרות השנים מאז הקמתה ומה הן החוזקות היומינטיות שנבנו כאן דור ודור" אמר מפקד 504, אל"ם ר', והוסיף: "לדעת לאן אנו הולכים - אחרי שידענו את עברינו, לזהות את ההזדמנויות שמביא לנו ההווה וגם העתיד - מה היא הפרשנות הנכונה ליומינט בעת הנוכחית ומה השתנה במציאות סביבנו שמחייב אותנו להשתנות בהתאם".

 

 

"לא פחות חשוב", הסביר מפקד היחידה, "לדעת בפני מי אנחנו נותנים דין וחשבון - להיות רלוונטיים, לפעול בהקשר, להבין את הצורך המערכתי, בין אם הוא אמ"ני ובין אם הוא צה"לי ולזכור תמיד שאם אנחנו לא חלק מהקשר רחב יותר, אנחנו כנראה לא אפקטיביים. אנצל את ההזדמנות הייחודית על במה זו ואבקש להודות לכל שותפינו לאורך השנים".