ציון לשבח ליחידה 504 על הקמה וביסוס יכולת מבצעית ייחודית בגזרה הצפונית בשנים 2013 - 2018

 להלן תיאור המעשה: 

בשנים אלו, הופקדה היחידה על משימת סיכול הטרור ושיבוש התבססות גורמי טרור בזירה הצפונית. בנחישות, תוך זיהוי ההזדמנות המודיעינית והמבצעית, באמצעות איסוף מידע בעל משמעות טקטית ואסטרטגית, ביססה היחידה יכולת משמעותית ודומיננטית, והביאה להישגים יוצאי דופן בזירת הפעולה.
בעשייה זו הפגינה היחידה יוזמה, חדשנות, וחתירה לניצחון ולמגע תוך שיתופי פעולה עם גופים רבים בצבא ההגנה לישראל ומחוצה לו, אשר תרמו לעליונות צבא ההגנה לישראל ובטחון מדינת ישראל. על עשיה זו מוענק ליחידה 504 ציון לשבח ראש אגף המודיעין.

קרא עוד