חודש אפריל-1979
הפיגוע בנהריה

  חודש יוני-1982
מלחמת שלום הגליל

חודש יולי-1956
מבצע "סריס"

  חודש אוגוסט-1982
פח"ע ימי

  חודש ספטמבר-1982
ההתרעה האסטרטגית שהוחמצה ורצח בשיר ג'מיל

חודש אוקטובר-1973
מלחמת יום כיפור

חודש דצמבר-1955
צוות ה"סילונים" 
והצל"ש הראשון

חודש ינואר-1979
"מבצע מנורה" תקיפת בסיסי מחבלים ברמת ארנון (הבופור)

חודש פברואר-1973
 מרחב מרכז כגורם
 איסופי מרכזי מול ירדן

חודש אפריל 1980
פיגוע משגב עם
התרעה,פיגוע וצל"ש

חודש מרץ 1988
"אוטובוס האמהות"


היציאה מלבנון
24.5.2000