העמותה קיימה שני סיורים בעקבות סיפורו של אלי כהן - המרגל הישראלי בסוריה

בחודשים יוני ויולי 2019 קיימה העמותה שני סיורים בעקבות סיפורו של אלי כהן - המרגל הישראלי בסוריה אשר נתפס ונתלה ב 18 מאי 1965.
מדריך הסיור היה איש מורשת של המוסד אשר שיתף את המשתתפים בהיבטים שונים של פעילות אלי בסוריה.
במהלך אחד הסיורים סיפרה אחת המשתתפות כי אלי כהן נהג לעבור בביתם באירופה בדרכו אל היעד ובחזרה - המשפחה שהתה באותה עת בשליחות המוסד באחת מבירות אירופה.
בשני הסיורים השתתפו כ 100 חברי עמותה ובני/בנות זוגם/ן.