תעודת הערכה מיוחדת על תרומה ייחודית בתחום שימור המורשת  הוענקה ליחידה 504, 
                                                             עמותת מודיעין 10  וארכיון צה"ל 

בדצמבר 2019  הוענקה תעודת הערכה מיוחדת על  תרומה ייחודית בתחום שימור והנחלה של המורשת המודיעינית. התעודה הוענקה לשילוב יוצא דופן של יחידה 504, עמותת מודיעין 10 של בוגרי היחידה וארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. העמותה לקחה על עצמה לגנוז את המסמכים בארכיון ועשרות מתנדבים של העמותה תורמים אלפי שעות עבודה בהתנדבות. מדובר ביותר מ-40 אלף תיקים, מיליוני מסמכים, מדיה מסוגים שונים, תצ"א ועוד. על בסיס החומרים שנגנזו עורכים המתנדבים מחקרים וסיכומים שהופכים לתשתית המורשת של היחידה ומוטמעים בקורסים ובפעילויות ביחידה.

בעקבות מיזם זה הורה ראש אמ"ן, אלוף תמיר היימן, לבצע תהליך מסודר של גניזת ארכיוני כל היחידות וביצוע מחקרי מורשת והטמעתם. המודל שפיתחו הזוכים - עמותת מודיעין 10, יחידה 504 וארכיון צה"ל - יכול לשמש יחידות נוספות בחיל ובכלל צה"ל.

ראמ"ן אלוף תמיר היימן מעניק לתא"ל (מיל.) גדי זהר את תעודת ההערכה
בתמונה(מימין לשמאל): גדי זהר, שמוליק מוראד, יגאל שפי, מתן, ליאת אלעזרא