מפגשי עמותה

22 ינואר 2018 - יוסי א. - פרשת סניורה
יוסי א.שהיה סגן מפקד היחידה וקת"מ במרחב דרום סיפר את קורותיה של רשת "סניורה" מיום גיוסה ועד לשיקומה המוצלח בארץ

22 מאי 2018 - פרופ' דרור זאבי - תורכיה מאחורי הפרגוד
דרור שהיה קצין בעבר ביחידה סיפר אודות תורכיה של ארדואן בימים אלה - התהליכים שתורכיה עברה ועוברת מיום עלייתו לשלטון.

26 דצמבר 2018 - י.א - סיפור הפעלה במוסד
י.א שהיה בהיה בתפקיד בכיר ביחידה ואח"כ עבר למוסד כקצין איסוף והתקדם לתפקיד בכיר בראשות המוסד סיפר על המעבר מהיחידה למוסד, ההבדלים בשיטות העבודה וסיפר על פרשת הפעלה מרתקת בחו"ל בה חש את ההבדלים.


19 פברואר 2019 - שמוליק גורן - מבצע סיכול בחו"ל
שמוליק גורן שהיה מפקד היחידה, ראש הצומת וסגן ראש המוסד סיפר על מבצע סיכול מורכב שבו התקיים שיתוף פעולה ייחודי בין הארגונים בהם שירת בתקפידים בכירים.


25 מרץ 2019 - דורון עמיר - פרשית הפעלה בלבנון
דורון עמיר שהיה מפקד היחידה סיפר אודות פרשת הפעלה מורכבת במהלך תקופת מלחמת של"ג וכעשר שנים לאחריה. הרשת תרמה רבות למניעת פעולות בשטח מדינת ישראל.