יחידה 504 )בעבר מודיעין 10) שייכת לאגף המודיעין בצה"ל ועוסקת בהפעלת סוכנים במדינות אוייב ובחקירת שבויים במלחמה ובביטחון שוטף וכן מסתננים שחוצים דרך הגבולות ברגיעה.

יחידה 504

עמותת מודיעין 10 הוקמה על ידי בוגרי יחידה 504 במטרה לשמר את מורשת היחידה, להנחילה לקציני ולחיילי היחידה בהווה ולחשוף לציבור הרחב את פעילות היחידה בעבר.

עמותת מודיעין 10

חדשות עמותת מודיעין 10

דוא"ל: Modiin10@modiin10.org.il 
כתובתנו: ת.ד. 146, הוד השרון  מיקוד: 4510101