יחידה 504 )בעבר מודיעין 10) שייכת לאגף המודיעין בצה"ל ועוסקת בהפעלת סוכנים במדינות אוייב ובחקירת שבויים במלחמה ומסתננים שחצו דרך הגבולות ברגיעה.

יחידה 504

עמותת מודיעין 10 הוקמה על ידי בוגרי יחידה 504 במטרה לשמר את מורשת היחידה ולהנחילה לקציני ולחיילי היחידה בהווה לחשוף לציבור הרחב את פעילות היחידה בעבר.

עמותת מודיעין 10

חדשות עמותת מודיעין 10

דוא"ל: Modiin10@modiin10.org.il 
כתובתנו: ת.ד. 146, הוד השרון  מיקוד: 4510101